Βρέθηκαν 58 αποτελέσματα   RSS     Παπαδουράκης Γιώργος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 6η 2013 00:49:47
[Play] Διάλεξη 6η 2013 01:42:25
[Play] Διάλεξη 6η: Backpropagation-b 2015 01:22:34
[Play] Διάλεξη 7η 2015 01:15:09
[Play] Διάλεξη 7η 2014 00:56:22
[Play] Διάλεξη 7η 2014 01:54:58
[Play] Διάλεξη 7η 2013 00:49:24
[Play] Διάλεξη 7η 2013 01:34:54
[Play] Διάλεξη 7η: Δίκτυα Kohonen 2015 00:59:00
[Play] Διάλεξη 8η 2015 01:01:39
[Play] Διάλεξη 8η 2014 00:59:10
[Play] Διάλεξη 8η 2014 00:19:36
[Play] Διάλεξη 8η: Εφαρμογές-ΤΝΔ1 2015 01:37:08
[Play] Διάλεξη 9η 2014 01:03:21
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:27:11
[Play] Διάλεξη 9η 2014 00:22:10
[Play] Διάλεξη 9η 2014 01:03:33
[Play] Διάλεξη 9η: Εφαρμογές-ΤΝΔ2 2015 01:06:13
Top