Βρέθηκαν 58 αποτελέσματα   RSS     Παπαδουράκης Γιώργος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 2η 2015 00:28:05
[Play] Διάλεξη 3η 2015 00:57:32
[Play] Διάλεξη 3η: Perceptron 2015 01:20:01
[Play] Διάλεξη 4η 2015 01:07:38
[Play] Διάλεξη 4η: Adaline-Network 2015 01:21:17
[Play] Διάλεξη 5η 2015 01:41:27
[Play] Διάλεξη 5η: Backpropagation-a 2015 01:14:02
[Play] Διάλεξη 6η 2015 01:19:53
[Play] Διάλεξη 6η: Backpropagation-b 2015 01:22:34
[Play] Διάλεξη 7η 2015 01:15:09
[Play] Διάλεξη 7η: Δίκτυα Kohonen 2015 00:59:00
[Play] Διάλεξη 8η 2015 01:01:39
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:27:11
[Play] Διάλεξη 8η: Εφαρμογές-ΤΝΔ1 2015 01:37:08
[Play] Διάλεξη 10η 2015 01:00:08
[Play] Διάλεξη 9η: Εφαρμογές-ΤΝΔ2 2015 01:06:13
[Play] Διάλεξη 11η 2015 01:02:22
[Play] Διάλεξη 12η 2015 00:29:42
Top