Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 6η: Οπισθογκομέτρηση-Σαπωνοποίηση 2013 00:38:29
[Play] Διάλεξη 3η - ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 2015 01:58:27
[Play] Διάλεξη 9η: Ανίχνευση Κατιόντων 1ης Ομάδας 2013 00:28:39
[Play] Διάλεξη 1η - ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑ 2015 01:50:50
[Play] Διάλεξη 2η: Συμπλοκομετρικές Ογκομετρήσεις-Σκληρότητα Νερού 2013 00:34:19
[Play] Διάλεξη 10η: Χρωματογραφία Λεπτής Στοιβάδας 2013 01:12:56
[Play] Διάλεξη 5η/6η - ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ - ΠΡΩΤΟΛΥΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 2015 00:59:25
[Play] Διάλεξη 7η - ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ - ΥΓΡΟΥ 2015 01:00:43
[Play] Διάλεξη 2η - ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ, ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 2015 01:50:50
[Play] Διάλεξη 11η - ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗ - ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ 2015 02:09:26
[Play] Διάλεξη 2η - ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ 2015 01:14:07
[Play] Διάλεξη 9η - ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ 2015 02:01:26
[Play] Διάλεξη 4η - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2015 02:06:31
[Play] Διάλεξη 4η: Οξείδωση - Αναγωγή 2013 01:08:21
[Play] Διάλεξη 8η - ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 2015 01:57:29
[Play] Διάλεξη 1η: pH-Αγωγιμότητα 2013 01:09:22
[Play] Διάλεξη 12η: Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία (Μέρος Α) 2013 01:18:35
[Play] Διάλεξη 5η - ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ 2015 02:14:34
[Play] Διάλεξη 7η: Εκχύλιση Υγρού - Υγρού 2013 01:02:59
[Play] Διάλεξη 12η: Εισαγωγή στην Οργανική Χημεία (Μέρος Β) 2013 01:18:53
Top