Βρέθηκαν 52 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 9η: Φασματομετρία μάζας 2 (Μέρος Β) 2013 01:14:04
[Play] Διάλεξη 9η: Φασματομετρία μάζας 2 (Μέρος Α) 2013 01:19:06
[Play] Διάλεξη 9η: Ανίχνευση Κατιόντων 1ης Ομάδας 2013 00:28:39
[Play] Διάλεξη 9η - ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ-ΟΞΕΑ ΒΑΣΕΙΣ 2015 02:01:26
[Play] Διάλεξη 9η - ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 2015 00:26:48
[Play] Διάλεξη 8η: Φασματοσκοπία Υπεριώδους Ορατού 2013 00:55:52
[Play] Διάλεξη 8η: Φασματομετρία μάζας (Μέρος Β) 2013 01:19:28
[Play] Διάλεξη 8η: Φασματομετρία μάζας (Μέρος Α) 2013 01:24:35
[Play] Διάλεξη 8η - ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ 2015 01:57:29
[Play] Διάλεξη 8η - ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ 2015 00:30:07
[Play] Διάλεξη 7η: Εκχύλιση Υγρού - Υγρού 2013 01:02:59
[Play] Διάλεξη 7η: Ατομική Φασματοσκοπία 2 (Μέρος Β) 2013 01:32:22
[Play] Διάλεξη 7η: Ατομική Φασματοσκοπία 2 (Μέρος Α) 2013 01:10:02
[Play] Διάλεξη 7η - ΧΗΜΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 2015 02:04:57
[Play] Διάλεξη 7η - ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΣΤΕΡΕΟΥ - ΥΓΡΟΥ 2015 01:00:43
[Play] Διάλεξη 6η: Οπισθογκομέτρηση-Σαπωνοποίηση 2013 00:38:29
[Play] Διάλεξη 6η: Ατομική φασματοσκοπία (Μέρος Β) 2013 01:27:52
[Play] Διάλεξη 6η: Ατομική φασματοσκοπία (Μέρος Α) 2013 01:11:46
[Play] Διάλεξη 6η - ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ ΙΙ 2015 02:27:39
[Play] Διάλεξη 5η: ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΑ II (Μέρος Β) 2013 01:09:48
Top