Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-12-19) 2019 02:23:11
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-12-19) 2019 02:25:47
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-12-18) 2019 02:49:41
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-12-18) 2019 02:24:39
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-17) 2019 02:51:12
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-17) 2019 02:51:40
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2019-12-16) 2019 02:53:18
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-12-13) 2019 02:26:39
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-12-12) 2019 02:35:38
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-12-12) 2019 02:41:07
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-12-11) 2019 02:42:19
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-12-11) 2019 02:25:10
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-10) 2019 02:52:23
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-10) 2019 02:48:14
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2019-12-09) 2019 02:51:08
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-12-06) 2019 02:46:52
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-12-05) 2019 02:36:44
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-12-05) 2019 02:47:48
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-12-04) 2019 01:14:02
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-12-04) 2019 01:31:42
Top