Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-14) 2020 02:48:39
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2018-12-13) 2018 02:34:25
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-01-24) 2019 02:40:09
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-12-03) 2018 02:32:07
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-11-13) 2019 02:32:27
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-02-07) 2019 02:46:50
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2018-11-13) 2018 02:56:22
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-01-22) 2020 02:42:21
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-11-19) 2018 02:48:12
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-01-10) 2019 02:53:43
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-19) 2019 02:47:35
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-12-05) 2019 02:47:48
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-11-27) 2019 02:44:56
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-13) 2020 02:35:17
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-12-17) 2018 02:08:32
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-08) 2019 02:34:46
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-11-14) 2019 02:44:35
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2018-11-28) 2018 02:47:43
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2018-12-19) 2018 02:45:05
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-11-14) 2019 02:48:01
Top