Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-02-06) 2019 02:43:46
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-11-28) 2019 02:51:22
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-12-13) 2019 02:26:39
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-01-30) 2020 02:38:29
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-02-06) 2020 02:26:57
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-19) 2019 02:42:37
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-03) 2019 02:43:58
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-12-06) 2019 02:46:52
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-01-29) 2020 02:30:12
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-25) 2020 03:09:47
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-01-09) 2019 02:52:51
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-01-16) 2019 02:54:07
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-02-13) 2019 02:51:50
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-06) 2019 02:56:02
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-12-05) 2019 02:36:44
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-12-19) 2019 02:23:11
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-28) 2020 02:44:43
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-02-05) 2020 02:31:23
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-02-05) 2019 02:30:32
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-05) 2019 02:37:53
Top