Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-27) 2020 03:01:03
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-31) 2020 02:31:32
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-31) 2020 02:47:56
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-10) 2020 02:57:28
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-17) 2020 02:38:50
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-24) 2020 02:55:09
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-26) 2020 02:41:53
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-11-12) 2018 02:37:24
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-11-19) 2018 02:48:12
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-11-26) 2018 02:39:50
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-12-03) 2018 02:32:07
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-12-10) 2018 02:45:03
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2018-12-17) 2018 02:08:32
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-01-14) 2019 02:14:56
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-01-21) 2019 02:14:49
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-01-28) 2019 02:34:25
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-02-04) 2019 02:27:07
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-02-11) 2019 02:43:10
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-02-18) 2019 00:56:49
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-11-14) 2019 02:48:01
Top