Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-11) 2020 02:48:34
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-10) 2020 02:57:28
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-02-07) 2020 02:36:52
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-02-07) 2020 02:15:21
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-02-06) 2020 02:26:57
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-02-06) 2020 02:41:46
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-02-05) 2020 02:31:23
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-04) 2020 02:45:28
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-04) 2020 02:45:13
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-31) 2020 02:31:32
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-01-31) 2020 02:06:04
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-31) 2020 02:47:56
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-01-30) 2020 02:34:00
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-01-30) 2020 02:38:29
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-01-29) 2020 02:30:12
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-01-29) 2020 02:46:41
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-28) 2020 02:44:03
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-28) 2020 02:44:43
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-01-27) 2020 02:34:47
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-27) 2020 03:01:03
Top