Βρέθηκαν 81 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2019-11-18) 2019 02:47:00
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2019-11-25) 2019 02:53:06
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-11-14) 2019 02:44:35
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-11-14) 2019 02:48:01
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-11-13) 2019 02:32:27
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-11-13) 2019 00:46:10
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-12) 2019 03:03:37
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-12) 2019 02:43:53
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-08) 2019 02:34:46
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-07) 2019 02:42:10
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-06) 2019 02:56:02
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-05) 2019 02:37:53
[Play] Σεμινάριο στη Μεθοδολογία Έρευνας (2019-11-04) 2019 02:47:03
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-02-27) 2019 02:07:59
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-02-26) 2019 02:00:41
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-02-21) 2019 02:42:03
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-02-20) 2019 02:59:59
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-02-19) 2019 02:34:15
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-02-18) 2019 00:56:49
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-02-13) 2019 02:51:50
Top