Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-01-24) 2020 02:26:04
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-01-24) 2020 02:29:11
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-01-22) 2020 02:40:47
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-01-22) 2020 02:42:21
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-21) 2020 02:46:36
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-21) 2020 02:45:31
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-20) 2020 02:39:44
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-01-17) 2020 02:24:17
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-01-16) 2020 02:37:16
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-01-15) 2020 02:30:44
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-01-15) 2020 02:31:34
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-14) 2020 02:48:39
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-01-14) 2020 02:49:44
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-01-13) 2020 02:35:17
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-01-10) 2020 02:04:22
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-01-09) 2020 02:17:11
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-01-09) 2020 02:42:33
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-01-08) 2020 02:46:33
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-01-08) 2020 02:44:00
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-12-20) 2019 02:24:57
Top