Βρέθηκαν 157 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-02-27) 2020 02:06:44
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-26) 2020 02:41:53
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-25) 2020 03:09:47
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-24) 2020 02:10:36
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-24) 2020 02:55:09
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-02-21) 2020 02:02:38
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-02-20) 2020 00:51:50
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-02-20) 2020 02:50:46
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-02-19) 2020 02:47:50
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-02-19) 2020 02:25:57
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-18) 2020 02:45:51
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-18) 2020 02:44:48
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2020-02-17) 2020 02:38:50
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-14) 2020 03:49:59
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2020-02-14) 2020 02:18:19
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2020-02-13) 2020 02:01:05
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2020-02-13) 2020 02:57:29
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2020-02-12) 2020 01:04:18
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2020-02-12) 2020 02:47:13
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2020-02-11) 2020 02:45:28
Top