Βρέθηκαν 81 αποτελέσματα   RSS     Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-12-05) 2019 02:36:44
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-12-05) 2019 02:47:48
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-12-04) 2019 01:14:02
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-12-04) 2019 01:31:42
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-03) 2019 02:56:03
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-12-03) 2019 02:43:58
[Play] Διαχείριση Ποιότητας και Customer Service (2019-12-02) 2019 02:50:35
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-11-29) 2019 02:34:40
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-11-28) 2019 02:51:22
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-11-28) 2019 02:48:31
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-11-27) 2019 02:53:53
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-11-27) 2019 02:44:56
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-26) 2019 02:47:07
[Play] Τουριστική Βιομηχανία και Ανάλυση Δεδομένων Τουρισμού (2019-11-22) 2019 01:48:33
[Play] Διοίκηση Μάρκετινγκ Τουριστικών Υπηρεσιών (2019-11-21) 2019 02:36:11
[Play] Revenue Management – Διαχείριση Εσόδων (2019-11-21) 2019 02:31:22
[Play] Μάνατζμεντ και Ηγεσία στις Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (2019-11-20) 2019 02:47:22
[Play] Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικότητα (2019-11-20) 2019 02:50:13
[Play] Διοικητική Λογιστική για Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-19) 2019 02:47:35
[Play] Σύγχρονες Μέθοδοι Προώθησης και Διανομής στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (2019-11-19) 2019 02:42:37
Top