Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα   RSS     Παιδαγωγική [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Σεμινάριο 05 (2019-11-28) 2019 02:45:08
[Play] Σεμινάριο 07 (2019-12-12) 2019 02:53:47
[Play] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 01 (2020-01-16) 2020 02:55:15
[Play] Σεμινάριο 04 (2019-10-25) 2019 02:48:27
[Play] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 01 (2020-01-10) 2020 02:52:14
[Play] Σεμινάριο 03 (2019-10-24) 2019 02:52:41
[Play] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 01 (2020-01-09) 2020 02:37:51
[Play] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 01 (2020-01-17) 2020 02:49:52
[Play] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2020-02-20) 2020 01:55:40
[Play] Σεμινάριο 07 (2019-12-13) 2019 02:48:39
[Play] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2020-01-25) 2020 03:03:17
[Play] Σεμινάριο 01 (2019-10-17) 2019 02:43:54
[Play] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (2020-03-13) 2020 02:51:40
[Play] Σεμινάριο 06 (2019-11-29) 2019 02:53:23
[Play] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2020-02-28) 2020 01:45:23
[Play] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (2020-03-12) 2020 02:57:38
[Play] Σεμινάριο 02 (2019-10-18) 2019 02:44:54
[Play] ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2020-02-27) 2020 02:18:24
[Play] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2020-01-18) 2020 02:43:03
[Play] ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ & ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (2020-01-11) 2020 02:36:04
Top