Βρέθηκαν 311 αποτελέσματα   RSS     Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Συμπίεση Εικόνας 2016 00:51:53
[Play] Κατάτμηση Εικόνας και Σύγχρονες Εφαρμογές 2016 00:53:27
[Play] Κάμερα & Χρώμα 2016 00:39:39
[Play] Εφαρμογή Ψηφιακών φίλτρων σε εικόνες 2016 00:49:45
[Play] Επεξεργασία Εικόνας, Σύγχρονες Εφαρμογές 2016 00:59:16
[Play] Επεκτείνοντας την έννοια του χρώματος στην επεξεργασία εικόνας 2016 00:56:57
[Play] Διάλεξη 9η: Εφαρμογές-ΤΝΔ2 2015 01:06:13
[Play] Διάλεξη 9η 2014 01:03:21
[Play] Διάλεξη 9η 2014 00:54:26
[Play] Διάλεξη 9η 2014 00:59:33
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:32:51
[Play] Διάλεξη 9η 2013 00:17:39
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:27:11
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:26:42
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:27:48
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:57:13
[Play] Διάλεξη 9η 2015 01:31:13
[Play] Διάλεξη 9η 2014 00:22:10
[Play] Διάλεξη 9η 2013 00:48:17
[Play] Διάλεξη 9η 2012 01:27:53
Top