Βρέθηκαν 8 αποτελέσματα   RSS     Ανάπτυξη "Σύγχρονων" Επαγγελματικών & Διδακτικών Δεξιοτήτων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Σ.Ε.Δ.Δ.) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Σεμινάριο 07 (2019-12-13) 2019 02:48:39
[Play] Σεμινάριο 07 (2019-12-12) 2019 02:53:47
[Play] Σεμινάριο 06 (2019-11-29) 2019 02:53:23
[Play] Σεμινάριο 05 (2019-11-28) 2019 02:45:08
[Play] Σεμινάριο 04 (2019-10-25) 2019 02:48:27
[Play] Σεμινάριο 03 (2019-10-24) 2019 02:52:41
[Play] Σεμινάριο 02 (2019-10-18) 2019 02:44:54
[Play] Σεμινάριο 01 (2019-10-17) 2019 02:43:54
Top