Βρέθηκαν 19 αποτελέσματα   RSS     Events (Διάφορα Events των σχολών) [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] International Classification Primary Care (ICPC-2) - Αιτίες Εισόδου σε Κέντρα Υγείας στην Κρήτη με βάση την Ταξινόμηση ICPC-2 2015 00:56:52
[Play] Κατάτμηση Εικόνας και Σύγχρονες Εφαρμογές 2016 00:53:27
[Play] Κάμερα & Χρώμα 2016 00:39:39
[Play] Οικονομική Ανάλυση 2016 00:47:47
[Play] Επεξεργασία Εικόνας, Σύγχρονες Εφαρμογές 2016 00:59:16
[Play] Διαταραχές σίτισης και πρόσληψης τροφής 2016 00:45:57
[Play] Αξιολόγηση και Διοίκηση της Απόδοσης του Ανθρωπίνου Δυναμικού 2016 00:58:47
[Play] Εφαρμογή Ψηφιακών φίλτρων σε εικόνες 2016 00:49:45
[Play] Οι λοιμώξεις που σχετίζονται με τις υπηρεσίες υγείας 2016 00:49:58
[Play] Συμπίεση Εικόνας 2016 00:51:53
[Play] 2η Ημερίδα OpenCourses 2015 02:51:46
[Play] Διαχείριση Αποβλήτων στην Κυκλική Οικονομία 2016 01:03:53
[Play] Επεκτείνοντας την έννοια του χρώματος στην επεξεργασία εικόνας 2016 00:56:57
[Play] Το ερμηνευτικό κλειδί 2016 01:43:34
[Play] Pervasive eHealth Services and Affective Computing for Health 2015 01:16:08
[Play] 4η Ημερίδα OpenCourses 2015 02:06:04
[Play] Χρηματοδοτικές δράσεις για την Έρευνα και Καινοτομία 2016 01:39:42
[Play] 3η Ημερίδα OpenCourses 2015 02:34:49
[Play] Συνέντευξη Rob Dreaming 2014 00:15:54
Top