Βρέθηκαν 9 αποτελέσματα   RSS     Νευρωνικά Δίκτυα [X]   Αφαίρεση Όλων [X]

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΤΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
[Play] Διάλεξη 9η: Εφαρμογές-ΤΝΔ2 2015 01:06:13
[Play] Διάλεξη 8η: Εφαρμογές-ΤΝΔ1 2015 01:37:08
[Play] Διάλεξη 7η: Δίκτυα Kohonen 2015 00:59:00
[Play] Διάλεξη 6η: Backpropagation-b 2015 01:22:34
[Play] Διάλεξη 5η: Backpropagation-a 2015 01:14:02
[Play] Διάλεξη 4η: Adaline-Network 2015 01:21:17
[Play] Διάλεξη 3η: Perceptron 2015 01:20:01
[Play] Διάλεξη 2η:Εισαγωγή-Β 2015 01:17:16
[Play] Διάλεξη 1η: Εισαγωγή-Α 2015 01:11:40
Top