Επικοινωνία

Την υπηρεσία υποστηρίζει το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων του ΕΛΜΕΠΑ.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο helpdesk [at] nmc.hmu.gr