Επικοινωνία

Την υπηρεσία υποστηρίζει το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων του ΤΕΙ Κρήτης.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στο opendelos [at] teicrete.gr